Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

Funkcje na Procesji Bożego Ciała i Porządek Procesji - 23.06.2019

Boze Cialo 2019

Krzyż - p. M. Stanislawski

Chorągiew 1: -   pp. Leszek DębskiPanie: B. Malach, H. Roszkowiec, J. Hernik,
                           M. Filarowska

Chorągiew 2: -   pp. P. SzlauzysPanie: J. Sawicka, F. Kuzmicka, K. Pol, H.Pasternak

Chorągiew 3: -   pp. M. SzczepuraPanie: A. Piesiewicz, A. Wisniewska, D. Slawska,
                           D. Lipinska

Różaniec: pp. J. Grochocinska, E. Szczepura, J. Oruba, H. Stocka, T. Cieszewska,
                       M. Stolczak, R. Bednarska, M Wenda

Feretron – pp. J. Aftowicz, I. Kawalec, A. Debska, M. Stefaniszyn

Feretron – pp. A. Wroniecka, M. Dworzak-Kula, A. Gurmantowicz, O. Ban

Frretron -  pp. M. Stanislawski, A. Lasek, R. Kumin, W. Ciula

Odpowiedzialny za Baldachim - p. R. Biedka
Zapalanie swiec i klecznik - p. J. Pioro
Mikrofon - p. P. Kula 
Co-ordynator do poduszek - p. R. Wroniecka

Prosimy Panow ze sztandarami w strojach galowych , Harcerzy, dzieci i młodzież z chorągiewkami w strojach narodowych. Prosimy 15 dzieci to niesienia poduszek oraz dziewczynki do sypania kwiatkow .Uprzejmie prosimy mamy dzieci  o pomoc przy kwiatach . Dziewczynki sypiace kwiatki prosimy w bialych sukienkach. Dzieci niasace poduszki prosimy o stroj galowy.


 

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2017/2018 - będzie w naszej parafii w uroczystość Bożego Ciała, która decyzją Konferencji Episkopatu w Anglii i Walii przypada w niedzielę 23 CZERWCA. Na Sumę o godz. 11:00. zapraszamy dzieci i rodziców, które w zeszłym roku przyjęły w naszym kościele I Komunię Św., jak i te, które  były do niej przygotowywane i przyjęły Ją w Polsce.

z Biuletynu ...Najbardziej tajemnicza z Osób Boskich. Jego przyjście zapowiedział już prorok Joel kilkaset lat przed Chrystusem. Następnie Jezus zapewnił swoich uczniów, że nie zostaną sami, gdy On wstąpi do nieba. Obiecany Pocieszyciel. Jego zstąpienie, jak podają Dzieje Apostolskie, było zdecydowanie szumnym wydarzeniem. Nic dziwnego, że inspirowało artystów do tworzenia dzieł na ten temat. Jedno z tych przedstawień jest prawdziwie niezwykłe. Mam na myśli „Zesłanie Ducha Świętego” El Graca. Jest to olej na płótnie, namalowany w latach 1596-1600, czyli w czasach manieryzmu. Obecnie zobaczyć go można w Muzeum Prado, w Madrycie. Kiedyś tam dotrę na pewno.

El Greco to mistycyzm i manieryzm i tajemnica. Ten Grek rozkochany w Hiszpanii żył niezwykle, ekscentrycznie i takoż malował. Ukochał manieryzm, styl który zrodził się z buntu wobec układności renesansu, sprzeciwu wobec piękna i harmonii jego dzieł. Obrazy El Greca to kolor i ekspresja. Cechują je odcienie złota i popiołu, szaleństwo form, a jednocześnie tajemnica i silna dramaturgia. El Greco malował tak, jak nie malował nikt przed nim i jak nie potrafił malować nikt po nim. W charakterystyczny dla manieryzmu sposób wprowadzał płaszczyznowy porządek elementów. Pokazywał postaci wydłużone, nienaturalne, otoczone blaskiem tajemniczego światła. W jego obrazach można odnaleźć podobną żarliwość religijną, co w dziełach wielkich mistyków jego czasów – św. Jana od Krzyża czy św. Teresy z Ávila. Dotykalność niedotykalnego aż z nich krzyczy. Wielu współczesnych mu uważało go zresztą za mistyka ukazującego w swych dziełach sakralny sens przedstawianego wydarzenia. Malował zupełnie świadomie deformując i odrealniając przestrzeń, barwy napełniał światłem, uzyskując wewnętrzną świetlistość, niematerialność i spirytualizm przedstawianych postaci. Potrafił uchwycić zarówno podobieństwo zewnętrzne, jak i psychologię portretowanej osoby. Uwielbiam jego obrazy nie tylko dlatego, że przez nie przemawiają czyste emocje, nieuładzone i nieocenzurowane, ale także za kryjąca się za tym wszechogarniającym żarem spójna koncepcje filozoficzną. Za bardzo poukładany intelektualizm. Tworzy to cudowną jedność w sprzeczności.  I wszystko to odnajdujemy w „Zesłaniu Ducha Świętego”. Spójrzmy sami -uduchowione, zapatrzone w niebo twarze, wydłużone postacie, nadnaturalne światło – to wszystko nadaje scenie z Dziejów Apostolskich niezwykły dramatyzm. “Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,2–4). Artysta nie mógł oczywiście namalować szumu, ale niespokojne, przeszywające mrok światło jest jego malarskim wyobrażeniem. Nad każdą postacią widzimy biały płomyk Ducha. W centrum obrazu znajduje się Maria. Ona, jako jedyna składa ręce, przez co być może El Greco sugeruje, że najszybciej ze wszystkich obecnych zrozumiała znaczenie tego, co się stało. Obok stoi Magdalena i trzynastu apostołów. Tak – dokładnie trzynastu. Dlaczego? El Greco pozwolił sobie na pewną ekstrawagancję: umieścił na obrazie swój autoportret. To ten łysiejący mężczyzna z siwą brodą, stojący drugi od prawej. Jest to jedyna osoba na obrazie patrząca na widza. Obraz sam w sobie jest też wykładem teo-filozoficznym. W bardzo poglądowy sposób wyjaśnia, Kim i Czym jest Duch Święty. Zauważmy dwa wyraźnie odróżnione aspekty: jednostkowy, którego symbolem są płomyki ognia nad Maryją, Marią Magdaleną i każdym z trzynastu apostołów, oraz ogólny, wyobrażony przez kopułę nad ich głowami, która reprezentuje zarazem niebo i sklepienie bazyliki, jako symbol pochylania się nieba (Boga) nad ziemią i człowiekiem, oraz gołębicę – symbol Ducha zstępującego. Duch w tym ujęciu jest jednością tego, co ciągłe, i tego, co punktowe, na tej zasadzie, że tych punktów – jednostkowych świadomości – jest wiele, ale wszystkie one zanurzone są w pewnej wspólnej przestrzeni, wypełniającej to, co jest pomiędzy nimi. Piękna skrótowa forma wyłożenia tego niełatwego konceptu teozoficznego. Na obrazie El Greca Duch Św. jest tym, który łączy i wypełnia przestrzeń między nami, w niego wierzącymi, tak jak powiedziane zostało to w Ewangelii według świętego Mateusza 18, 20: „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich”.

  Oczywiście, warunkiem tego jest, abyśmy ożywieni jedną myślą i uczuciem – wzajemną miłością, która rozluźnia bariery osobnego bytu każdego z nas, tworzyli jedną wielką wspólnotę, połączoną silną wzajemną więzią, a nie zbiór odrębnych jednostek. Takie ujęcie analityczne otwiera mnogość dróg interpretacji, do podążania, którymi każdego zachęcam. El Greco malując „Zesłanie Ducha Świętego” stworzył dzieło nie tylko urzekające pięknem, ale także wielopoziomowe, nasycone

 

Czytaj wiecej [ >>> ]

Informacja


 

PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH

 W niedzielę 21-go lipca - Parafia w Leeds organizuje doroczną jednodniową pielgrzymkę do Holywell i Pantasaph. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie się i uiszczenia opłaty za przejazd w wysokości £12.00. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są przez panie w naszym Sklepiku Parafialnym. Bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce. Członkowie Koła Żywego Różańca mają wyjazd pielgrzymkowy refundowany ze z kasy koła.

 

Holywellto walijskie miasteczko, znane głównie dzięki źródłu Św. Wilfridy. Jest ono zwane Lourdes Walii, albowiem nieprzerwanie, od 660r. n.e. przybywają do niego pielgrzymi, by skorzystać z uzdrawiającej mocy wód źródła. Holywell zaliczane jest do Siedmiu Cudów Walii.

 

Pantasaph to mała wioska na południe od Holywell, warta zobaczenia głównie ze względu na piękny zespół budynków  zakonu franciszkańskiego.  Na terenie przynależnym do zakonu, na wzgórzach tuż poza nim, znajdują się rozstawione w lesie, stacje drogi krzyżowej.

 


 

POLICYJNY PUNKT KONTAKTOWY - Informujemy, że 20 czerwca po raz pierwszy zadziała u nas w Ośrodku policyjny punkt kontaktowy - miedzy godz. 10.30 a 11.30 można będzie poufnie porozmawiać z policją, złożyć zapytanie, wystąpić o informacje i radę. O terminach dalszych spotkań informować będziemy na bieżąco. Będą to jednak zawsze czwartki miedzy 10.30 a 11.30. Zapraszamy.

 


 

APEL KOMITETU PARAFIALNEGO 

Szanowni Parafianie. Jak Państwo wiedzą rozpoczynamy na dobre realizację projektu udoskonalenia systemu oświetlenia w kościele oraz zapewnienia informacji medialnej w kaplicy. Jest to projekt ogromny, który dość pechowo zbiegł się w czasie z koniecznością całkowitej zmiany systemu alarmu przeciwpożarowego. Z tego względu, podobnie jak w przypadku zmiany dachu na naszym kościele, zwracamy się do Państwa o wsparcie.  Podobnie jak przy projekcie zmiany dachu, darczyńcy będą otrzymywać w podzięce i uznaniu ich hojności symboliczne świadectwa, tym razem nie dachówki, a żarówki. Liczymy na Państwa pomoc. Bóg zapłać.


 

KOMUNIKAT KONSULATU GENERALNEGO 

„Szanowni Państwo, Przesyłamy poniższy komunikat dotyczący informacji na temat podróżowania z dowodem osobistym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do 31 grudnia 2020 r. Informacja dotycząca możliwości podróżowania do Wielkiej Brytanii przez posiadaczy polskich dowodów osobistych także po planowanym opuszczeniu przez to państwo Unii Europejskiej

„Brexit – podróżowanie z dowodem osobistym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do 31 grudnia 2020 r” Obywatele polscy będą mogli podróżować do tego kraju na podstawie ważnego dowodu osobistego do 31 grudnia 2020 r. niezależnie od tego, czy umowa określająca warunki opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo zostanie podpisana – informują władze brytyjskie. Dokument określający politykę Zjednoczonego Królestwa w tej kwestii jest dostępny na brytyjskich stronach rządowych: https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit. Zachęcamy również do zapoznania się z innymi informacjami dotyczącymi praw obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w Zjednoczonym Królestwie po planowanym Brexicie: https://ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights/Brexit_en”  - Konsulat Generalny RP w Manchesterze.


 

 


Msze Święte

Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
9.30 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.00
11.00            
16.15 Harrogate -   1 niedziela miesiąca
Pontefract -   2 i 3 niedzielę miesiąca
Normanton - 4 niedziela miesiąca
19.00       19.00 19.00 18.30

 

wiecej >>>


Wydarzenia

  

 Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE