Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA JESIENNA 2018 – ROZPOCZNIE SIĘ

W SOBOTĘ 29 WRZEŚNIA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1
godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA -  w kościele
godz. 18:15 – 2. konferencja  – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I - w kawiarni ośrodka

       W NIEDZIELĘ 30 WRZEŚNIA O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.2
godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.II, a po Mszy Świętej
godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

z Biuletynu ...

W Dniu Policjanta….

Internet to wielkie śmietnisko, ale i wielka skarbnica wiedzy. Czasami także i źródło inspiracji – tej zupełnie niespodziewanej, która prowadzi do pisania dla Państwa tekstów w biuletynie. Całkiem niedawno Pink Panther, jedna z bardziej inspirujących blogerek napisała arcyciekawy tekst o Granatowej Policji, czyli policji działającej w GG w czasie drugiej wojny światowej. Temat to ogromnie jako rzekłam ciekawy, choć także kontrowersyjny. On to jednak skłonił mnie do zgłębienia zagadnień związanych z policją przedwojenną w II Rzeczpospolitej i zaprezentowania wyniku tegoż zgłębiania w weekend poprzedzający, a jakże, „Dzień Policjanta”.  Na początek zacytuję za ciotką Wiki:  Święto Policji  to  polskie święto obchodzone 24 lipca przez Policję, ustanowione przez Sejm RP 21 lipca 1995r.

Jak to zatem z tą policją, w odrodzonej naszej Ojczyźnie, było?

Po krótkim okresie istnienia Milicji Ludowej (tak tak) i Policji Komunalnej, 24 lipca 1919 roku do życia została powołana Policja Państwowa. Było to coś więcej, niż tylko kolejny akt organizacyjny nowego państwa. Pamiętajmy, że jak nadmieniłam, przed wydaniem ustawy, na ziemiach polskich istniało kilka różnych organizacji strzegących porządku publicznego. Każda z nich chciała być tą najważniejszą. Co gorsza nie tylko istniały różne organizacje do pilnowania porządku, ale i prawodawstwo było silnie zróżnicowane. Jeszcze na początku lat 30. XX wieku obowiązywały różne kodeksy karne z czasów zaborów. Dopiero w 1932 roku (Sic!) powstał nowoczesny, wspólny dla całego kraju, kodeks, tzw. kodeks Makarewicza. Jako ciekawostkę warto nadmienić, że wraz ze zmianą Kodeksu Karnego w 1932 r. zniesiono w II RP penalizacje homoseksualizmu. W innych krajach nie.

Oto rota przysięgi, jaką mieli składać nowi policjanci według ustawy z 1919 roku powołującej Policję Państwową: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. tak mi Panie Boże dopomóż.”

II Rzeczpospolita była wielonarodowa i wielowyznaniowa. Nie miało to jednak odzwierciedlenia w strukturach policji. Śmiało można stwierdzić, iż ponad 95% członków kadry policyjnej (zarówno tej wyższego jak i niższego szczebla) było Polakami wyznania rzymskokatolickiego. W 1923 roku tylko 253 szeregowych policjantów było innej narodowości, 1205 innego wyznania. Kobiety w policji były w niej od samego początku, ale w 1923 roku było tylko 19 policjantek, choć liczba ta powoli i systematycznie rosła. W 1925 roku powołano Policję Kobiecą, na której czele stanęła komisarz Stanisława Filipina Paleolog.

Praca policjanta to powołanie. Łatwa, co by dużo nie mówić, nie jest. Dlatego aby zachęcić do służby, oprócz pensji, policjantom i ich rodzinom oferowano szeroki system opieki socjalnej. Do samej pensji policjanci dostawali tzw. dodatek sejmowy, który różnił się w zależności od wielkości rodziny. Zarobki były bardzo zróżnicowane i były zależne rzecz jasna od stopnia, i od miejsca pracy. I tak w 1939 roku Komendant Główny Kordian Zamorski otrzymywał „do ręki” 1135,10 zł, nadkomisarz w Warszawie 531,09 zł, a starszy posterunkowy 214,60 zł. Co za to można było kupić? Kilogram ziemniaków kosztował 3,3 zł, kilo cukru 9,2 zł, a za dobrą mleczną krowę trzeba było zapłacić od 200 do 500 zł.

 Interesujące może się wydać Państwu to, że aby policjant zawarł związek małżeński potrzebował na to zgody przełożonego, który oceniał, czy wybranka jest „godna” mieć za męża policjanta, czy jest także skłonna do poświeceń...

Losy policjantów po 1939 r. były różne. Bardzo późno, bo 10 września 1939 roku zdecydowano się na wcielenie policji do zadań żandarmerii wojskowej. Jednak wskutek niezrozumiałej działalności MSW w czasie kampanii wrześniowej korpus policyjny nie został włączony w system obronny. W zamian za to zarządzono powszechną ewakuację w okolice Chełma, Kowla i Tarnopola. Większość sił przekroczyła granicę w Rumunii i została internowana. Jedynie warszawska komenda, dowodzona przez Mariana Kozielewskiego, wbrew rozkazom, zdecydowała się na pozostanie i wzięła udział w obronie stolicy. Decyzje te miały swoje poważne skutki. Ci, którzy zostali i przeżyli po niemieckiej stronie zasilili szeregi „granatowej policji”, ale także zaczęli tworzyć struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Część przedostała się do Francji, gdzie walczyła w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Najtragiczniejszy los spotkał jednak tych, których nie ewakuowano, a którzy pozostali na Kresach. Ponad 6 tys. funkcjonariuszy znalazło się w obozie jenieckim w Ostaszkowie nad jeziorem Seliger, a wiosną 1940 roku zostało wymordowanych.  (M.I. kons. M.S.)

 

Czytaj wiecej [ >>> ]

InformacjaMsze Święte

Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
9.30 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.30
11.00            
16.15 Harrogate -   1 i 3 niedziela miesiąca
Pontefract -   2 niedziela miesiąca
Normanton - 4 niedziela miesiąca
19.00       19.00 19.00 18.30

 

wiecej >>>


Wydarzenia

  

 Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE