Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

ZEBRANIE RODZICÓW I KOMUNIJNYCH ROCZNIKA 2019/2020
odbędzie się w sobotę 7 grudnia w ramach katechezy dla dzieci początek dla grup: godz. 9:30; 10:45 i o godz. 12:00.

 Uroczyste wręczenie Cudownych Medalików w niedzielę 8 grudnia na każdej Mszy Świętej niedzielnej.

 


KATECHEZA PRZYGOTOWAWCZA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2020

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony Internetowej Parafii i osobiście złożyć go w zakrystii na ręce duszpasterza. Katecheza 5. odbędzie się:

 

8 GRUDNIA W NIEDZIELĘ PO ŚWUMIE O GODZ.11:00.

Termin Bierzmowania - 17 maja niedziela - Ks. bp. Wiesław Lechowicz.

 


KAREOKE W NASZYM BARZE POK 
Zapraszamy do Polskiego Baru w sobotę 14 grudnia od 19.00, na 1 edycję wieczoru kareoke. śpiewać każdy może - po polsku, po angielsku i w wielu innych językach. Zapraszamy!

 


Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy skan listu jego Ekscelencji Ambasadora RP w Zjednoczonym Królestwie na temat "Brexitu".
Prosimy o zpoznanie się z jego treścią.

Ważne odnośniki:

List Ambasadora - tutaj  

https://londyn.msz.gov.pl/pl/brexit/

https://www.gov.uk/eusettledstatus

z Biuletynu ...

 

Od Bolesława, Łokietka, Leszka
Gdy jeszcze w Polsce Duch Pański mieszka,
Stał na ołtarzu przed mszą roraty
Siedmio-ramienny lichtarz bogaty.

A stany państwa szły do ołtarza, I każdy jedną świecę rozżarza:
Król — który berłem potężnem włada,
Prymas — najpierwsza senatu rada,
Senator świecki — opiekun prawa,
Szlachcic — co królów Polsce nadawa,
Żołnierz — co broni swoich współbraci,
Kupiec — co handlem ziomków bogaci,
Chłopek — co z pola, ze krwi i roli
Dla reszty braci chleb ich mozoli, 

Każdy na świeczkę grosz swój przyłoży, I każdy gotów iść na Sąd Boży…

I tak rozpoczyna się kolejny rok liturgiczny. Wkraczamy w okres Adwentu - czas z jednej strony zadumy i skupienia, z drugiej radosnego oczekiwani. – „Znów się urodzi, umrze w cierpieniu, znowu dopali się świeca. Po ciemku wolność w jego imieniu jeden drugiemu obieca…” Że trochę za wcześnie? Wcale nie. Bo oto właśnie się rozpoczęło…

A wiec Adwent. Niezwykły to czas. Wzywa do nawrócenia oraz kieruje myśli ku sądowi ostatecznemu, ale i napawa nadzieją. Oczekujemy przecież narodzin Pana Jezusa oraz Jego powtórnego przyjścia w chwale. Tak było zawsze i tak będzie. Zamknijmy zatem na chwilę oczy i usłyszmy głos ligawki. Dla mniej obeznanych powiem, że to taka trochę trombita, coś w rodzaju dość dużego, bo jednometrowego rogu, który wzywał tradycyjnie na Mazowszu i Podlasiu na Roraty. Logawka to przy tym jeden z najstarszych polskich instrumentów. Głos ligawki jękliwy, ale i lekko melancholijny. Pasujący do otwartych przestrzeni mazowieckich pól. Ligawka stała się jednym z symboli Adwentu jakieś 200 lat temu. Po prostu pasowała. Dlaczego, że to właśnie pasterze jako pierwsi odwiedzili betlejemską stajenkę. I dlatego, że trąby przypominające ligawki, to w średniowiecznej ikonografii atrybut aniołów, ogłaszających sąd ostateczny. Przed wschodem słońca legacze budzili mieszkańców wsi na Roraty, przypominając o konieczności nieustannego czuwania. Mówią, że donośność trąb zwiększa granie nad studnią, z dachu domu lub w kierunku lasu. Nuty są nieznane, a w zapamiętaniu melodii pomagają tzw. przyśpiewy takie jak: Chodźcie tu, chodźcie tu, Bóg się wam rodzi czy mniej konwencjonalne, ale jakże śliczne - Wstawajcie psubraty, już czas na Roraty, Roraty. W czasie wojny głos ligawek zamilkł, bo okupanci zakazali gry na nich uważając, zapewne słusznie, że mogą one służyć do porozumiewania się z partyzantami. Obecnie tradycja wraca.

A zatem Roraty. Nazwa pochodzi od pierwszych słów antyfony śpiewanej na wejście „Rorate coeli de super” — „Spuście rosę niebiosa”. Msza ta odprawiana jest przed świtem, symbolizując, iż ziemia cała pozostawała w ciemnościach błędu, gdy miał przyjść Jezus, światło świata. Z tą myślą do sześciu świec woskowych dodawano siódmą w pośrodku, wyższą, symbolizującą Najświętszą Pannę, która jak jutrzenka poprzedziła światło sprawiedliwości Chrystusa. Bo trzeba pamiętać, że Roraty to Msza odprawiana ku czci Najświętszej Maryi Panny. W Polsce najstarsze wzmianki o „Roratach” sięgają XIII wieku. Zwyczaj ten przyniosła do Polski prawdopodobnie błogosławiona Kinga z Węgier. Największą popularność i szczyt rozwoju „Roraty” osiągnęły w XVI wieku. Codziennego udziału w tej Mszy św. przestrzegali królowie Zygmunt Stary, Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i Marysieńka Sobieska. Natomiast Zygmunt I Stary i Anna, jego córka starali się o to, aby w kaplicy królewskiej na Wawelu „Roraty” odprawiane były nie tylko w czasie Adwentu, ale przez cały rok raz na tydzień. Na ten cel przeznaczyli pewne fundusze i w 1545 roku utworzono specjalne Bractwo Rorantystów, którego zadaniem było odprawianie Mszy roratniej.

Z Roratami związany jest też piękny, zapoczątkowany już w średniowieczu zwyczaj, podkreślający eschatologiczny wymiar Adwentu. Odnotowany on został w 1739 r. przez franciszkanina Protazego Neweraniego. To o tym jest wiersz na wstępie. Przed Mszą w pierwszą niedzielę Adwentu przedstawiciele siedmiu stanów: król, biskup, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i kmieć przynoszą do ołtarza zapalone świece „roratnice” i umieszczają je w lichwiarzu ze słowami: „gotów jestem na sąd Boży”. Według Neweraniego ceremonię tę wprowadził w Poznaniu Przemysław Pobożny, później zaś do Krakowa przeniósł ją Bolesław Wstydliwy, „uważając, że trzeba z wiarą świecącą dobrymi uczynkami na sąd Boski stawić się”. Jest to zwyczaj piękny i charakterystyczny tylko dla naszego kraju.

Adwent to także całe ogromne bogactwo tradycji, wierzeń, zwyczajów i przesądów. O tym też kiedyś będzie, bo to temat ogromnie malowniczy i ciekawy. Takie spojrzenie za zasłonę czasu w dawny świat. Inny, niewinny. Warto by pamięć o nim przetrwała nie tylko w książkach ale w naszej żywej pamięci. Byśmy podążając na roraty, potrafili zamknąć oczy i usłyszeć melancholijnego zawodzenie ligawy. Bo to wszak trąba anielska. (M.I.)

Czytaj wiecej [ >>> ]

Informacja


INFO - PO WALNYM ZEBRANIU „ZP” 
Informujemy, że z dniem 24 listopada 2019r, decyzją Walnego Zebrania, Zjednoczenia Polskiego w Leeds, Koło Zjednoczenia Polskiego w Leeds, większością głosów, zostało rozwiązane. Zjednoczenie Polskie było organizacją mającą na celu koordynacje poczynań wszystkich polskich organizacji parafialnych i poza parafialnych. W chwili obecnej potrzeby takiej nie ma. Fundusze zgromadzone na koncie Zjednoczenia Polskiego zostaną równo rozdzielone pomiędzy wszystkie organizacje wpisane na listę ZP w dniu 24.listopada 2019r. Wszystkim byłym prezesom i działaczom ZP dziękujemy za ogrom pracy i poświęcenie i jak zostało to podkreślone w mowie wiążącej na zakończenie działalności Koła- rozwiązanie struktur nie oznacza zwolnienia z pracy społecznej na rzecz naszej Wspólnoty. Raz jeszcze serdeczne Bóg zapłać.


 

 

MÓDLMY SIĘ ZA KOŚCIÓŁ - PROSI KARDYNAŁ ROBERT SARAH - Jeden episkopat mówi jedno, drugi drugie. Jeden biskup mówi jedno, drugi mówi coś innego, a wierni są zdezorientowani.  – powiedział kard. Robert Sarah. W sekretariacie KEP odbyła się  konferencja prasowa na temat książki "Wieczór się zbliża i dzień już się chyli" z udziałem prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Publikacja ta jest zapisem rozmów, jakie z gwinejskim kardynałem przeprowadził Nicolas Diat.

Kardynał z Gwinei wyznał, że pisanie książki zajęło mu 2 lata. – Miałem wiele rozmów z duchownymi, którzy są wstrząśnięci obecną sytuacją Kościoła. Spotykałem również osoby, które pytały się jaką drogę obrać, a ja zawsze odpowiadam, że trzeba postępować jak apostołowie na jeziorze Genazaret – użyć swoich kompetencji do ratowania sytuacji, a następnie zwrócić się do Boga z prośbą o ratunek – wyjaśnił. Duchowny podkreślił, że przekładając tę naukę na dzisiejsze czasy, należy trzymać się mocno doktryny Kościoła i pamiętać o gorliwej modlitwie, ponieważ bez tego nie ma zbawienia. - Trzymajcie się mocno łodzi, czyli tradycyjnego nauczania Kościoła i módlcie się – zaapelował. Kard. Sarah zauważył, że w dzisiejszych czasach nawet zasadnicze kwestie są podważane. - Podnosi się obecnie sprawę święceń kobiet, a przecież te kwestie rozwiązał już dawno Jan Paweł II. Te dylematy są skandaliczne – zaznaczył. Jego zdaniem, problemem jest największy w historii kryzys kapłaństwa. - Nigdy w historii Kościoła nie padały takie oskarżenia względem księży. Oczywiście zawsze istniały problemy i uchybienia, ale dziś są one ogromne. Kryzys w kościele jest tak ogromny, jakbyśmy już nie wiedzieli czego nauczać. Jakbyśmy nie mieli doktryny, objawienia i depozytu wiary. Jeden episkopat mówi jedno, drugi drugie. Jeden biskup mówi jedno, drugi mówi coś innego, a wierni są zdezorientowani. To prawdziwy kryzys kapłaństwa – stwierdził. Jak podkreślił kard. Sarah, głównym powodem takiego stanu jest utrata wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, co prowadzi do nadużyć liturgicznych. W jego opinii, po sposobie sprawowania Mszy św. można poznać czy dany ksiądz ma wiarę. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyjaśnił, że drogą do odzyskania nadziei jest rzeczywiste przeżywanie Eucharystii, natomiast „im bardziej niszczymy liturgię, tym bardziej niszczymy naszą wiarę”, natomiast „sprawowanie Mszy św. z wiarą daje nadzieję”.


 

APEL KOMITETU PARAFIALNEGO 

Szanowni Parafianie. Jak Państwo wiedzą rozpoczynamy na dobre realizację projektu udoskonalenia systemu oświetlenia w kościele oraz zapewnienia informacji medialnej w kaplicy. Jest to projekt ogromny, który dość pechowo zbiegł się w czasie z koniecznością całkowitej zmiany systemu alarmu przeciwpożarowego. Z tego względu, podobnie jak w przypadku zmiany dachu na naszym kościele, zwracamy się do Państwa o wsparcie.  Podobnie jak przy projekcie zmiany dachu, darczyńcy będą otrzymywać w podzięce i uznaniu ich hojności symboliczne świadectwa, tym razem nie dachówki, a żarówki. Liczymy na Państwa pomoc. Bóg zapłać.


 

KOMUNIKAT KONSULATU GENERALNEGO 

„Szanowni Państwo, Przesyłamy poniższy komunikat dotyczący informacji na temat podróżowania z dowodem osobistym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do 31 grudnia 2020 r. Informacja dotycząca możliwości podróżowania do Wielkiej Brytanii przez posiadaczy polskich dowodów osobistych także po planowanym opuszczeniu przez to państwo Unii Europejskiej

„Brexit – podróżowanie z dowodem osobistym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do 31 grudnia 2020 r” Obywatele polscy będą mogli podróżować do tego kraju na podstawie ważnego dowodu osobistego do 31 grudnia 2020 r. niezależnie od tego, czy umowa określająca warunki opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo zostanie podpisana – informują władze brytyjskie. Dokument określający politykę Zjednoczonego Królestwa w tej kwestii jest dostępny na brytyjskich stronach rządowych: https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit. Zachęcamy również do zapoznania się z innymi informacjami dotyczącymi praw obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w Zjednoczonym Królestwie po planowanym Brexicie: https://ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights/Brexit_en”  - Konsulat Generalny RP w Manchesterze.


 

 


Msze Święte

Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
9.30 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.00
11.00            
16.15 Harrogate -   1 niedziela miesiąca
Pontefract -   2 i 3 niedzielę miesiąca
Normanton - 4 niedziela miesiąca
19.00       19.00 19.00 18.30

 

wiecej >>>


Wydarzenia

  

 Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE